X
Publicerat: 11.06.2018

Lujabetong Ab bygger en ny högkapacitetsfabrik för Stockholms betongmarknad

Lujabetong Ab, dotterbolag till finska Lujabetoni Oy, strävar efter att förstärka sitt fotfäste på Stockholms marknad för fabriksbetong ochbygger en modern betongfabrik med hög kapacitet i Stockholmsområdet. I och med Lujabetong Ab:s nya fabrik i Kungsängen får företaget ett starkare fotfäste på Stockholms dynamiska betongmarknad och stärker därmed sin konkurrenskraft betydligt. Fabriken är Lujabetoni-koncernens 30:e betongfabrik.

Efterfrågan på fabriksbetong i Stockholmsområdet är på lång sikt stabil och drivs av det stora trycket på att bygga flera bostäder och utvidga infrastrukturen. Just nu finns det en viss försiktighet i Stockholm och stora infrastrukturprojekt som satts igång har inte kommit upp till full betongvolym. – Det här är tillfälligt och ger oss en bra möjlighet att förbättra vår servicekapacitet, förklarar Sakari Petsalo, ansvarig för Lujabetonis verksamhet i Sverige.

Enligt Petsalo har Lujabetoni redan under flera års tid undersökt expansionsmöjligheter för fabriksbetong på den svenska marknaden. – Nu när vi hittat en utmärkt tomt har vi kunnat göra förberedelser för fabriksbygget och även påbörja själva byggfasen.

Lujabetong Ab har redan sedan tidigare två fabriker i Stockholm. Deras kapacitet har täckt betongmarknaderna i södra och norra Stockholm. Den nya fabriken som är belägen i nordvästra Stockholm gör det möjligt att vara med och konkurrera i de starka tillväxtområdena väster om Stockholm.

Den massiva fabriken med stora råvaruförråd är mer än dubbelt så effektiv som Lujabetong Ab:s nuvarande fabriker i Stockholm. Fabriken kan producera över 120 kubikmeter betong per timme, vilket gör att man kan ge bättre kundbetjäning och också delta i större projekt.  Samtidigt utökar företaget också investeringarna i bil- och pumputrustning i Stockholm.

Den nya fabriken går i linje med det miljövänliga tankesättet som dominerar i Sverige. – Betong levererad från vår fabrik innebär korta transportsträckor och därmed en miljövänlig lösning för byggprojekt i närområdet, säger Lujabetong Ab:s verkställande direktörDaniel Jonsson. Det är stora projekt på gång i närområdet, bl.a. byggandet av en tunnelbanestation och jätteprojektet E4/västra förbifarten (Förbifart Stockholm).

Miljöperspektivet har tagits i beaktande också i fabrikens processer. Exempelvis är uppvärmningssystemet mycket energieffektivt, för biltvätt används mindre vatten än tidigare och allt tvättvatten återvinns i ett slutet system. Sammantaget kan man säga att av Lujabetonis 30 betongfabrik har den här störst kapacitet.

Markarbetet är på gång och betongfabriken som köpts av Steel-Kamet kan börja byggas i början av september när markarbetet avslutats. Fabriken beräknas vara färdig och i bruk i oktober 2018. 

Ytterligare information:
Lujabetong Ab
Daniel Jonsson, verkställande direktör
daniel.jonsson@lujabetong.se, tfn +46 8 504 106 61

Läge på kartan: Effektvägen, Kungsängen, Stockholm:

 

Publicerat: 28.03.2022

Underrättelse angående leverans av betong

Det undgår ingen att det pågår ett krig i Europa och våra största sympatier är med Ukraina som kämpar oförtröttligt. Alla önskar ett snabbt slut på eländet och att vi kan försöka återgå till någon form av normalläge så snart som möjligt.

Läs mer
Mera Nyheter