X

Lujabetong är en pålitlig leverentör av betong, transport och pumptjänster!

Välkommen till Lujabetong AB

Vi är ett effektivt och kundinriktat företag i allt som berör färdig betong. Vår servicenivå är hög tack vare att vi kan erbjuda det lilla företagets flexibilitet medan vi med den stora moderkoncernens stöd i ryggen kan ligga i framkant av produktutvecklingen. Med vår kunskap om olika betongkvaliteter hjälper vi våra kunder att nå bästa möjliga resultat och betong pris i deras byggprojekt.

Vi är en pålitlig leverentör av betong, transport och pumptjänster!

Vårt mål är att vara den naturliga sammarbetspartnern för små och medelstora entreprenörer i Storstockholmsområdet.

Vi är det lilla företaget med stor erfarenhet av betong som kan erbjuda en nära relation till våra kunder och en effektiv service i betongfrågor. Våra tjänster levereras med det lilla företagets flexibilitet och vi kan hålla oss i spetsen av produktutvecklingen med stödet från moderkoncernen i Finland, Lujabetoni OY. Med vår kunskap om olika betongkvaliteter hjälper vi våra kunder att uppnå de bästa slutresultat i sina byggprojekt.

På miljöns villkor

Vårt bolag strävar till att ta sitt ansvar för den byggda miljön. Vi fokuserar kontinuerligt på miljökonsekvenserna av vår verksamhet och de produkter vi framställer genom att bland annat minimera den energi som används vid våra betongfabrik samt utsläpp och avfall. Vi levererar även med egna betong bilar som kör på HVO drivmedel.

Läs om våra produkter

Lujaföretagen

Lujabetoni Oy är det tredje största betongindustriföretaget i Finland. Vi har 700 anställda på 25 orter i Finland och Sverige (Lujabetong). Företaget har vuxit kraftigt under de senaste åren. En av de viktigaste nyckelfaktorerna i vår framgång är utvecklingsinriktningen. Vi har lanserat ett antal banbrytande produktnyheter som ger en hållbarare och kostnadseffektivare byggverksamhet av högre kvalitet.

Lujabetoni har bland annat som en av de första i Finland infört IT-betonggjut (SCC, självkompakterande betong). Med denna metod blir betongen kompakt av sig själv, vilket samtidigt sänker arbetskraftskostnaderna. Vi var bland de första på marknaden att introducera genomfärgad betong och HT-betong (ECC, för snabb beläggning) för att underlätta utjämningen.

Förutom Lujabetoni består Lujagruppen av Lujatalo Oy som bygger bostäder och affärslokaler, Fescon Oy som är specialist på torrprodukter inom byggande. Vi är ett familjeföretag med 70 års verksamhet i branschen. Koncernen har totalt över 2 000 anställda som är experter inom sitt respektive arbetsområde.

Läs mer på vår finska sida

Allmänt om betong

Betong är det vanligaste byggmaterialet i världen. Den är tät, stark och beständig. De vanligaste användningsområdena är olika typer av stommar, mellanväggar och bjälklag samt golv.

Rätt val av betongkvalitet för respektive objekt har stor betydelse för hur betongarbetet lyckas. Valet sker i allmänhet i samråd med byggplaneraren, arbetsplatsen och leverantören av betong.

Läs mer betong

Nyheter

Lujabetong med siffror

3

Vi har tre betongfabrik i Stockholm.

150

Vår omsättning är circa 150 miljoner kronor.

45

Vårt företag sysselsätter runt 45 personer. Vi strävar efter att vara det bästa företaget och arbetsgivaren i branschen.

Fabrik Jordbro
Silovägen 1
13650 Haninge
Tel. 08-504 106 66

Fabrik Vallentuna
Högdalavägen 5
18640 Vallentuna
Tel. 08-511 731 60

Fabrik Kungsängen
Garpebodavägen 7
19637 Kungsängen
Tel. 08-50 4106 64

Huvudkontor
Sjöflygvägen 35 E
183 62 Täby
Tel. 08-504 106 60

Twitter
Twitter

Instagram
Instagram