X

På miljöns villkor

Vårt bolag strävar till att ta sitt ansvar för den byggda miljön. Vi fokuserar kontinuerligt på miljökonsekvenserna av vår verksamhet och de produkter vi framställer genom att bland annat minimera den energi som används vid våra tillverkningsprocesser samt utsläpp och avfall.

Vid verksamheten inom Luja-koncernens bolag följs lagar och bestämmelser som berör miljön, arbetsskyddet och säkerheten samt de löften som vi gett våra intressegrupper.

Vi förutsätter också att våra samarbetspartners följer samma principer.

En kontinuerlig förnyelse och utveckling är utgångspunkten för all vår verksamhet och den är också en av våra värdegrunder. Vi strävar ständigt till att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och att agera i enlighet med bästa praxis inom vår bransch.