X

Lujabetong som arbetsgivare

På Lujabetong värdesätter vi öppenhet och jämställdhet, vi som jobbar på Lujabetong är alla unika med olika arbetsuppgifter och arbetar utifrån Luja koncernens värderingar.

Vi tror att vi som medarbetare jobbar bättre tillsammans, utvecklas och har kul på jobbet.

Vill du bli en i Team Lujabetong?

Vi söker dig som är engagerad & ansvarsfull och som vill vara med att bygg ett samhälle från grunden.

Du är alltid välkommen med en spontanansökan om du är intresserad av att jobba på Lujabetong.

Skicka en spontanansökan

Luja värdegrund

Vi undviker för stora risker och skulder

Vi är en pålitlig och rejäl samarbetspartner Vår verksamhet är ansvarsfull och av hög kvalitet. Vi arbetar i harmoni med miljön och respekterar värderingar som utgår från en god och hållbar utveckling.

Vi förnyar och utvecklar

Vi förnyas och utvecklas ständigt. Kontinuerlig förbättring är en del av vår dagliga verksamhet.

Deltagande ledarskap

Vi planerar och skapar tillsammans. Vi respekterar individerna och uppskattar deras arbete. Vi arbetar långsiktigt med våra kunder och samarbetspartner.

Kunden spelar en nyckelroll

Kundcentrering och kontinuitet styr vår verksamhet. Service och kvalitet är nyckelfrågor för oss.

Effektivitet och lönsamhet är ett livsvillkor

Kostnadseffektivitet skapar konkurrenskraft. Lönsamhet är en förutsättning för en kontinuerlig kundorienterad verksamhetsutveckling.