X

Produkter

Vi utför också uppgifter som ansluter sig till kvalitetskontroll av betongen på kundens arbetsplats. Till tjänsterna hör bland annat en preliminär bedömning av hållfasthetsutvecklingen för  betongen, uppföljning av hållfastheten och mätning av lufthalten i betongen. Vid specialobjekt är en inledande diskussion kring betongarbetet ett bra medel att säkra ett gott slutresultat.

Har ni frågor kring kvalitetskontroll av våra produkter är ni välkomna att kontakta oss.

Allmänt om betong

Betong är det vanligaste byggmaterialet i världen. Den är tät, stark och beständig. De vanligaste användningsområdena är olika typer av stommar, mellanväggar och bjälklag samt golv.

Rätt val av betongkvalitet för respektive objekt har stor betydelse för hur betongarbetet lyckas. Valet sker i allmänhet i samråd med byggplaneraren, arbetsplatsen och leverantören av betong.

Transporten av betong är en viktig del av vår tjänst

Betongen levereras från fabriken till våra kunders både små och stora objekt med ett lämpligt betongtransportfordon. Vid objekt som är svåra att nå kan olika förflyttningsmetoder utnyttjas enligt det aktuella behovet. Vid valet av bil är det viktigt att se till att arbetsplatsens bärighet och utrymme är tillräckligt för bilen.

Betongfordon:
- Roterbilar
- Hydralränna 9 meter
- Pumpbilar

Betongfordon

Fabriksbetongkvaliteter och de viktigaste användningsområderna

Normal konstruktionsbetong
för grunder, golv och stommar

Snabbhärdande betong
för stomkonstruktioner

Uttorkningsbetong
för snabb beläggning av golv

Frostbeständig betong
vid risk för frysning

Fogbetong
för elementfogning och fyllnadsgjutning av betongblock

Fiberbetong (stål och plast)
för golv (ersätter armering och förhindrar krympning och sprickbildning)

Höghållfast betong med vct-krav
för specialkonstruktioner, t.ex. konstruktioner som utsätts för kemiska påkänningar och kräver beständighet

Varmbetong
för betonggjutning på vintern

Vattentät betong
för konstruktioner som kräver vattentäthet

Miljöbetong
Tillverkas som ett mer hållbart och miljövänligt alternativ än traditionell betong

Självkompakterande betong
för kraftigt armerade och trånga konstruktioner

Genomfärgad betong
Betong med tillsatt färgpigment

Betongpumpning är den smidigaste metoden att lägga ut betongen

Att pumpa betong är i många fall det bästa sättet att gjuta. Fördelarna är både tekniskt och arbetsmiljömässigt då betongen inte behöver flyttas runt. Gjutningen går ofta fortare vilket minskar risken för gjutskarvar. Det finns även ekonomiska fördelar genom att man spar tid.

Olika pumptyper vi tillhandahåller:

Mastpump Pump med fördelarbom, från 19 till 42 m bomlängd.
Slangpump Liten släpvagnspump med slang på marken.

Pumparnas praktiska pumpkapacitet är cirka 8–40 m3/h beroende på pumptyp. Pumpsträckan kan förlängas med skarvslangar vid behov.

Betonggjutning

Betongen måste beställas senast dagen före gjutningen. Under högsäsong kan det behövas flera dagars framförhållning. Betongen levereras vardagar kl. 7.00–15.30. Andra tider måste avtalas separat.

Betongen transporteras i allmänhet med roterbil för att hålla jämn kvalitet på betongen. På arbetsplatsen är det möjligt att förflytta betongen på många olika sätt. Roterbilen är utrustad med 9 meters gjutränna.
En gjutränna är lämplig när betongbilen kan parkera intill gjutobjektet.

Dessutom är det möjligt att använda betongpump eller pumpbil. Betongpumpning är den snabbaste och mest praktiska metoden.

Kompaktering och efterbehandling är väsentliga moment i betongarbetet. Kompakteringen måste utföras noggrant eftersom den påverkar kvaliteten på den slutliga betongkonstruktionen. Efterbehandlingen ska utföras omsorgsfullt för att minimera sprickbildning i betongen.

Det är alltså bäst att planera betongarbetet ordentligt så att arbetet flyter utan störningar och utan extra kostnader. Samtidigt blir slutresultatet tekniskt lyckat och beständigt. Använd helst professionell hjälp vid förhandsplaneringen.

Betonggjutning