X

Vattentät betong – en stark barriär mot fukt

Vattentät betong är en speciell typ av betong som har utvecklats för att motstå vattenintrång och för att förhindra fuktskador. Det är en viktig egenskap att ha vid byggandet av olika strukturer, särskilt de som kommer att vara i kontakt med vatten eller utsättas för fuktiga förhållanden.

Vi är experter på betong. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta den betong som passar era behov bäst!

Kontakta oss

Så blir betongen vattentät

För att uppnå vattentäta egenskaper i betongen kan olika metoder användas. Ett vanligt sätt är att tillsätta vattentätningsmedel under blandningsprocessen. Dessa medel kan vara kemikalier eller tillsatser som minskar porositeten i betongen och bildar en skyddande barriär. De fungerar genom att fylla mikroskopiska hålrum och porer i betongstrukturen vilket förhindrar att vatten tränger igenom.

Det finns också speciella betongblandningar som redan innehåller ingredienser som ger dem vattentäta egenskaper. Dessa betongtyper kan vara mer motståndskraftiga mot vatteninträngning från början och kräver mindre efterbehandling för att bli vattentäta.

Rätt betong får konstruktionen att hålla länge

Genom att förhindra fukt från att tränga in i betongstrukturen minimeras risken för mögel- och mögelbildning samt korrosion av eventuell armering. Detta bidrar till en längre livslängd och hållbarhet för betongkonstruktionen.

Man bör veta att korrekt blandning, gjutning och efterbehandling är avgörande för att uppnå optimala vattentätande egenskaper i betongen. Eventuella fogar och sprickor som blivit i betongen bör tätas noggrant för att förhindra vattenläckage.

Att tänka på med vattentät betong

När man arbetar med vattentät betong finns det några viktiga saker att tänka på för att uppnå bästa resultat och säkerställa att betongstrukturen skyddar optimalt mot vatteninträngning.

Rätt blandningsförhållanden

Följ alltid tillverkarens rekommendationer. Det är viktigt att få rätt konsistens och homogenitet i betongblandningen för att uppnå en bra vattentätningseffekt.

Användning av tillsatser

Om du använder tätande medel, se till att de tillsätts i rätt mängd och vid rätt tidpunkt under blandningsprocessen. Om du känner dig osäker är det bättre att anlita en professionell och erfaren aktör som sköter blandningen.

Rätt efterbehandling

Efter gjutning av betongen är det viktigt att utföra en passande efterbehandling för att optimera dess vattentätande egenskaper. Det kan innefatta applicering av ytskyddsbeläggningar eller tätningsmedel för att ytterligare förbättra betongens motståndskraft mot vatten.

När ni anlitar oss för leverans av betong så ser vi till att betongen får de egenskaper ni önskar. Kontakta oss!

Användningsområden för vattentät betong

Källare och underjordiska strukturer

Vattentät betong används ofta i byggandet av källare, underjordiska parkeringsgarage och tunnlar. Det hjälper till att skydda dessa strukturer från markfukt och infiltrering av grundvatten.

Pooler och vattenreservoarer

Vid konstruktion av pool, vattenreservoar eller damm är vattentät betong oumbärlig. Dess egenskaper säkerställer att inget vatten sipprar ut eller tränger in i strukturen.

Våtutrymmen och badrum

I våtutrymmen som badrum och kök är vattentät betong ett utmärkt val för golv, väggar och tak. Det förhindrar att vatten tränger igenom och orsakar fuktrelaterade problem som mögel och rötskador.

Simhallar och spa-anläggningar

Vattentäta egenskaper är av yttersta vikt för byggandet av simhallar och spa-anläggningar. Betongen måste kunna stå emot det konstanta vattentrycket och kemikalier som används för att rena vattnet.

Brunnar och avloppssystem

För att skydda brunnar och avloppssystem från infiltrering av grundvatten eller läckage används vattentät betong. Det bidrar till att hålla systemet tätt och förhindra förorening av mark eller grundvatten.

Vattentät betong är viktigt för att säkerställa hållbarhet och lång livslängd för olika konstruktioner som är utsatta för fukt och vatten. Genom att förhindra vatten från att tränga in minskar risken för skador och underhållsbehov, vilket sparar tid och pengar på lång sikt. Oavsett vad det handlar om för konstruktion så spelar vattentät betong en avgörande roll för att skapa robusta och beständiga strukturer.