X
Publicerat: 28.03.2022

Underrättelse angående leverans av betong

Det undgår ingen att det pågår ett krig i Europa och våra största sympatier är med Ukraina som kämpar oförtröttligt. Alla önskar ett snabbt slut på eländet och att vi kan försöka återgå till någon form av normalläge så snart som möjligt.

Dessvärre är situationen sådan att våra leverantörer av transporter, bränsle, energi och råvaror höjer priserna i en rask takt vilket gör att vi även i vår tur måste försöka hänga med. Vi har försökt hålla tillbaka höjningarna så gott det går och även tagit av våra egna marginaler, men det håller bara till en viss nivå vilken vi har passerat.

Kollegor och leverantörer hänvisar till ABM 07 och punkt 28, vilket kanske är i det närmaste även vi kommer att kunna använda. Så här lyder den:

28. Fast pris utan index skall ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för varan, dels kostnadsändring som beror på onormala prisföränd­ringar avseende material som ingår i varan. Ändring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för varan.

Vi följer självklart utvecklingen vidare men önskar en dialog och fortsättning på vårt goda samarbete. I dialog utvecklas vi gemensamt och hittar lösningar, tag kontakt med din säljrepresentant så försöker vi forma något som passar oss bägge. Men något slag av tillägg kommer till våra redan befintliga priser och uppgörelser med start redan 1 april.

Med denna underrättelse önskar vi hur som helst förvarna att det kan uppkomma eventuella leveransförseningar pga. råvaruleveranser samt merkostnader i form av t ex bränsletillägg.

Vi kämpar på!

Med vänliga hälsningar

Lujabetong AB / Sebastian Törner

Publicerat: 28.03.2022

Underrättelse angående leverans av betong

Det undgår ingen att det pågår ett krig i Europa och våra största sympatier är med Ukraina som kämpar oförtröttligt. Alla önskar ett snabbt slut på eländet och att vi kan försöka återgå till någon form av normalläge så snart som möjligt.

Läs mer
Mera Nyheter