X
Oct 2014 Stockholm Nacka

Brofundament

70 m3 stabil betong till ett brofundament i Nacka

Levererade produkter och tjänster

Lujabetong AB pumpade 70 m3 stabil betong till ett brofundament i Nacka.